Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1908

Proceedings uoadl:52257 195 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1908
Time Coverage:
19080520
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Keywords:
Βασίλειος Ησαΐας, υφηγεσία
Εποπτικό Συμβούλιο
Κωνσταντίνος Κτενάς, υφηγεσία

1