Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1908

Πρακτικά uoadl:52257 234 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1908
Χρονική κάλυψη:
19080520
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλειος Ησαΐας, υφηγεσία
Εποπτικό Συμβούλιο
Κωνσταντίνος Κτενάς, υφηγεσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1