Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1911

Proceedings uoadl:52459 286 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1911
Time Coverage:
19110512
Other subject categories:
Κανονισμοί
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Οργανισμός Πανεπιστημίου, Νομοσχέδιο
Εποπτικό Συμβούλιο, μέλη
Πρακτικά, Υπουργείο

1