Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1911

Πρακτικά uoadl:52459 297 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1911
Χρονική κάλυψη:
19110512
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κανονισμοί
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανισμός Πανεπιστημίου, Νομοσχέδιο
Εποπτικό Συμβούλιο, μέλη
Πρακτικά, Υπουργείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1