Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1911

Proceedings uoadl:53470 906 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1911
Time Coverage:
19111230
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Keywords:
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, θάνατος

1