Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1911

Πρακτικά uoadl:53470 918 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1911
Χρονική κάλυψη:
19111230
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1