Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1912

Proceedings uoadl:53472 787 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1912
Time Coverage:
19120111
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Keywords:
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Συμβούλιο
Εναίσιμοι διατριβές, κρίση, ψηφοφορία
Καθηγητές, διορισμοί

1