Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53472 786 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1912
Χρονική κάλυψη:
19120111
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Συμβούλιο
Εναίσιμοι διατριβές, κρίση, ψηφοφορία
Καθηγητές, διορισμοί
Μόνιμη διεύθυνση:

1