Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 1

Volume of Archival Material uoadl:53555 2316 Read counter

Title:
Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 1
Time Coverage:
1976-1977
Notes:
Πρυτανεία Ν. Ματσανιώτη

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 7 Σεπτεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:53558
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 14 Σεπτεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:53559
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 21 Σεπτεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:53561
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 5 Οκτωβρίου 1976

Proceedings uoadl:53562
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 12 Οκτωβρίου 1976

Proceedings uoadl:53563
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1976

Proceedings uoadl:53564
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 26 Οκτωβρίου 1976

Proceedings uoadl:53587
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:53707
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 9 Νοεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:53709
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:53712
Unit:
Historical Archive