Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53555 2276 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 1
Χρονική κάλυψη:
1976-1977
Σημειώσεις:
Πρυτανεία Ν. Ματσανιώτη
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 7 Σεπτεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53558
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 14 Σεπτεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53559
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 21 Σεπτεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53561
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 5 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53562
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 12 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53563
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53564
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 26 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53587
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53707
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 9 Νοεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53709
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:53712
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο