Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 5

Volume of Archival Material uoadl:54152 3065 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 5
Time Coverage:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891. 1891-1892, 1892-1893, 1893-1894, 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. 1 Οκτωβρίου 1886

Proceedings uoadl:54154
Unit:
Historical Archive

2. 8 Οκτωβρίου 1886

Proceedings uoadl:54156
Unit:
Historical Archive

3. 16 Οκτωβρίου 1886

Proceedings uoadl:54157
Unit:
Historical Archive

4. 21 Οκτωβρίου 1886

Proceedings uoadl:54161
Unit:
Historical Archive

5. 4 Νοεμβρίου 1886

Proceedings uoadl:54162
Unit:
Historical Archive

6. 20 Νοεμβρίου 1886

Proceedings uoadl:54163
Unit:
Historical Archive

7. 26 Νοεμβρίου 1886

Proceedings uoadl:54165
Unit:
Historical Archive

8. 9 Ιανουαρίου 1887

Proceedings uoadl:54173
Unit:
Historical Archive

9. 23 Ιανουαρίου 1887

Proceedings uoadl:54181
Unit:
Historical Archive

10. 27 Ιανουαρίου 1887

Proceedings uoadl:54184
Unit:
Historical Archive

11. 13 Φεβρουαρίου 1887

Proceedings uoadl:54187
Unit:
Historical Archive

12. 25 Φεβρουαρίου 1887

Proceedings uoadl:54188
Unit:
Historical Archive

13. 13 Μαρτίου 1887

Proceedings uoadl:54190
Unit:
Historical Archive

14. 27 Μαΐου 1887

Proceedings uoadl:54205
Unit:
Historical Archive

15. 17 Ιουνίου 1887

Proceedings uoadl:54207
Unit:
Historical Archive

16. 9 Ιουνίου 1887

Proceedings uoadl:54208
Unit:
Historical Archive

17. 30 Σεπτεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:54209
Unit:
Historical Archive

18. 20 Οκτωβρίου 1887

Proceedings uoadl:54210
Unit:
Historical Archive

19. 13 Νοεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:54211
Unit:
Historical Archive

20. 19 Δεκεμβρίου 1887

Proceedings uoadl:54213
Unit:
Historical Archive