Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54152 2961 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 5
Χρονική κάλυψη:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891. 1891-1892, 1892-1893, 1893-1894, 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. 1 Οκτωβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:54154
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. 8 Οκτωβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:54156
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. 16 Οκτωβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:54157
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. 21 Οκτωβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:54161
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. 4 Νοεμβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:54162
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. 20 Νοεμβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:54163
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. 26 Νοεμβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:54165
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. 9 Ιανουαρίου 1887

Πρακτικά uoadl:54173
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. 23 Ιανουαρίου 1887

Πρακτικά uoadl:54181
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. 27 Ιανουαρίου 1887

Πρακτικά uoadl:54184
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. 13 Φεβρουαρίου 1887

Πρακτικά uoadl:54187
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. 25 Φεβρουαρίου 1887

Πρακτικά uoadl:54188
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. 13 Μαρτίου 1887

Πρακτικά uoadl:54190
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. 27 Μαΐου 1887

Πρακτικά uoadl:54205
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. 17 Ιουνίου 1887

Πρακτικά uoadl:54207
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 9 Ιουνίου 1887

Πρακτικά uoadl:54208
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. 30 Σεπτεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:54209
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. 20 Οκτωβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:54210
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. 13 Νοεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:54211
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. 19 Δεκεμβρίου 1887

Πρακτικά uoadl:54213
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο