Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika6 7724 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1851-1982
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής 1851-1982 αποτελείται από 72 τόμους. Λείπουν οι τόμοι που καλύπτουν τα έτη 1874-1877, 1881-1886 και 1922-1924. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το 1952. Από το 1952 έως το 1982 το υλικό βρίσκεται σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής των πρώτων ετών (1837-1851) δεν φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1851 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

1. Πρακτικά συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:52923
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1851-1852, 1952-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863, 1863-1864 (μισό έτος)

2. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53767
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1863-1864 (συνέχεια), 1864-1865, 1865-1866, 1866-1867, 1867-1868, 1868-1869, 1870-1871, 1871-1872, 1872-1873, 1873-1874

3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54112
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1877-1878 (συνέχεια), 1878-1879, 1879-1880, 1880-1881

4. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54152
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891. 1891-1892, 1892-1893, 1893-1894, 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897 (μισό έτος)

5. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54445
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1896-1897(συνέχεια), 1897-1898, 1898-1899, 1900-1901

6. Πρακτικά συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55115
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908

7. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56530
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915 (μισό έτος)

8. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:57118
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1914-1915 (συνέχεια), 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)

9. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 10

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59128
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922

10. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59552
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1930-1931 (συνέχεια), 1931-1932, 1932-1933 (μισό έτος)

11. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 16

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59756
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1932-1933 (συνέχεια), 1933-1934

12. Πρακτικά συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 17

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59929
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1934-1935

13. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 12

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59949
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1923-1924 (συνέχεια), 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927 (μισό έτος)

14. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 18

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:60253
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1935-1936, 1936-1937

15. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 19

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:60501
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1937-1938

16. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 20

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:61483
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1938-1939

17. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 21

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:61813
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1939-1940

18. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:62786
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1926-1927 (συνέχεια), 1927-1928, 1928-1929 (μισό έτος)

19. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 22

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:65619
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1940-1941

20. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 23

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:65957
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1941-1942 (μισό έτος)