Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika6 7705 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1851-1982
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής 1851-1982 αποτελείται από 72 τόμους. Λείπουν οι τόμοι που καλύπτουν τα έτη 1874-1877, 1881-1886 και 1922-1924. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το 1952. Από το 1952 έως το 1982 το υλικό βρίσκεται σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής των πρώτων ετών (1837-1851) δεν φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1851 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

81. Πρακτικά Εκλογής Καθηγητών Ιατρικής Σχολής, τόμος 56Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:184970
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1971-1972

82. Πρακτικά Εκλογής Καθηγητών Ιατρικής Σχολής, τόμος 56Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:185044
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1972

83. Πρακτικά Εκλογής Καθηγητών Ιατρικής Σχολής, τόμος 56Γ

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:185045
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1972-1974