Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika6 7704 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1851-1982
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής 1851-1982 αποτελείται από 72 τόμους. Λείπουν οι τόμοι που καλύπτουν τα έτη 1874-1877, 1881-1886 και 1922-1924. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το 1952. Από το 1952 έως το 1982 το υλικό βρίσκεται σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής των πρώτων ετών (1837-1851) δεν φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1851 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

21. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 14

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:67933
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1928-1929 (συνέχεια), 1929-1930, 1930-1931 (μισό έτος)

22. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 24

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:68692
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1941-1942 (συνέχεια), 1942-1943

23. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 25

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:68807
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1943-1944 (μισό έτος)

24. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 26

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:68983
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1943-1944 (συνέχεια)

25. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 27

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:69503
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1944-1945 (μισό έτος)

26. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 28

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:70476
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1944-1945 (συνέχεια)

27. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 29

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:70496
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1945-1946

28. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 30

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:70639
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1946-1947

29. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 31

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:70845
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1947-1948

30. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 32

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:70962
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1948-1949 (μισό έτος)

31. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 33

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:71011
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1948-1949 (συνέχεια)

32. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 34

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:71021
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1949-1950

33. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 35

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:71265
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1950-1951

34. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 36

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:71568
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1951-1952

35. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 37

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:71935
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1952-1953

36. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 38

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:168949
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1953-1954

37. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 39

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:171535
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1954-1955

38. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 40

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:171888
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1955-1956

39. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 41

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:173329
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1956

40. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 42

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:173343
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1956