Πρακτικά συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:52923 3683 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 1
Χρονική κάλυψη:
1851-1852, 1952-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863, 1863-1864 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. 16 Οκτωβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:52924
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. 26 Νοεμβρίου 1951

Πρακτικά uoadl:52925
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. 10 Δεκεμβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:52926
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. 21 Φεβρουαρίου 1852

Πρακτικά uoadl:52927
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. 14 Απριλίου 1852

Πρακτικά uoadl:52928
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. 8 Απριλίου 1852

Πρακτικά uoadl:52929
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. 6 Μαΐου 1852

Πρακτικά uoadl:52930
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. 17 Μαΐου 1852

Πρακτικά uoadl:52931
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. 29 Μαΐου 1852

Πρακτικά uoadl:52932
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. 2 Ιουνίου 1852

Πρακτικά uoadl:52933
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. 17 Ιουνίου 1852

Πρακτικά uoadl:52934
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. 30 Οκτωβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:52935
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. 4 Νοεμβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:52936
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. 24 Νοεμβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:52937
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. 12 Ιανουαρίου 1853

Πρακτικά uoadl:52938
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 27 Ιανουαρίου 1853

Πρακτικά uoadl:52939
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. 24 Ιανουαρίου 1853

Πρακτικά uoadl:52940
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. 20 Φεβρουαρίου 1853

Πρακτικά uoadl:52945
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. 9 Μαρτίου 1853

Πρακτικά uoadl:52946
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. 13 Μαρτίου 1853

Πρακτικά uoadl:52949
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο