Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53767 2879 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 2
Χρονική κάλυψη:
1863-1864 (συνέχεια), 1864-1865, 1865-1866, 1866-1867, 1867-1868, 1868-1869, 1870-1871, 1871-1872, 1872-1873, 1873-1874
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. 14 Νοεμβρίου 1863

Πρακτικά uoadl:53779
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. 16 Νοεμβρίου 1863

Πρακτικά uoadl:53782
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. 5 Δεκεμβρίου 1863

Πρακτικά uoadl:53785
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. 31 Μαρτίου 1864

Πρακτικά uoadl:53787
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. 5 Μαΐου 1864

Πρακτικά uoadl:53789
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. 8 Μαΐου 1864

Πρακτικά uoadl:53790
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. 13 Ιουνίου 1864

Πρακτικά uoadl:53791
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. 7 Ιουλίου 1864

Πρακτικά uoadl:53792
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. 17 Οκτωβρίου 1864

Πρακτικά uoadl:53793
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. 28 Νοεμβρίου 1864

Πρακτικά uoadl:53794
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. 20 Ιανουαρίου 1865

Πρακτικά uoadl:53795
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. 3 Φεβρουαρίου 1865

Πρακτικά uoadl:53796
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. 27 Μαρτίου 1865

Πρακτικά uoadl:53798
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. 18 Μαΐου 1865

Πρακτικά uoadl:53799
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. 11 Ιουνίου 1865

Πρακτικά uoadl:53805
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 18 Σεπτεμβρίου 1865

Πρακτικά uoadl:53806
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. 23 Φεβρουαρίου 1866

Πρακτικά uoadl:53807
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. 28 Φεβρουαρίου 1866

Πρακτικά uoadl:53808
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. 9 Μαρτίου 1866

Πρακτικά uoadl:53809
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. 17 Μαΐου 1866

Πρακτικά uoadl:53810
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο