Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 12

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59949 3578 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 12
Χρονική κάλυψη:
1923-1924 (συνέχεια), 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Η σελ. 1 περιέχει την τελευταία σελίδα της τελευταίας συνεδρίασης του προηγούμενου τόμου, ο οποίος δεν σώζεται. Η σελίδα αυτή δεν έχει ψηφιοποιηθεί.
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. 2 Ιουνίου 1924

Πρακτικά uoadl:60014
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. 6 Ιουνίου 1924

Πρακτικά uoadl:60016
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. 14 Ιουνίου 1924

Πρακτικά uoadl:60030
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. 17 Οκτωβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:60042
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. 24 Οκτωβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:60083
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. 31 Οκτωβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:60242
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. 3 Νοεμβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:61297
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. 28 Νοεμβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:61301
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. 15 Δεκεμβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:61328
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. 17 Δεκεμβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:61351
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. 26 Ιανουαρίου 1925

Πρακτικά uoadl:61359
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. 13 Φεβρουαρίου 1925

Πρακτικά uoadl:61408
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. 6 Μαρτίου 1925

Πρακτικά uoadl:61418
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. 20 Μαρτίου 1925

Πρακτικά uoadl:61446
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. 8 Απριλίου 1925

Πρακτικά uoadl:61450
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 4 Μαΐου 1925

Πρακτικά uoadl:61456
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. 8 Μαΐου 1925

Πρακτικά uoadl:61474
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. 15 Μαΐου 1925

Πρακτικά uoadl:61480
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. 29 Μαΐου 1925

Πρακτικά uoadl:61484
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. 13 Iουνίου 1925

Πρακτικά uoadl:61664
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο