Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 12

Volume of Archival Material uoadl:59949 3620 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 12
Time Coverage:
1923-1924 (συνέχεια), 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927 (μισό έτος)
Notes:
Η σελ. 1 περιέχει την τελευταία σελίδα της τελευταίας συνεδρίασης του προηγούμενου τόμου, ο οποίος δεν σώζεται. Η σελίδα αυτή δεν έχει ψηφιοποιηθεί.

Φίλτρο

 

1. 2 Ιουνίου 1924

Proceedings uoadl:60014
Unit:
Historical Archive

2. 6 Ιουνίου 1924

Proceedings uoadl:60016
Unit:
Historical Archive

3. 14 Ιουνίου 1924

Proceedings uoadl:60030
Unit:
Historical Archive

4. 17 Οκτωβρίου 1924

Proceedings uoadl:60042
Unit:
Historical Archive

5. 24 Οκτωβρίου 1924

Proceedings uoadl:60083
Unit:
Historical Archive

6. 31 Οκτωβρίου 1924

Proceedings uoadl:60242
Unit:
Historical Archive

7. 3 Νοεμβρίου 1924

Proceedings uoadl:61297
Unit:
Historical Archive

8. 28 Νοεμβρίου 1924

Proceedings uoadl:61301
Unit:
Historical Archive

9. 15 Δεκεμβρίου 1924

Proceedings uoadl:61328
Unit:
Historical Archive

10. 17 Δεκεμβρίου 1924

Proceedings uoadl:61351
Unit:
Historical Archive

11. 26 Ιανουαρίου 1925

Proceedings uoadl:61359
Unit:
Historical Archive

12. 13 Φεβρουαρίου 1925

Proceedings uoadl:61408
Unit:
Historical Archive

13. 6 Μαρτίου 1925

Proceedings uoadl:61418
Unit:
Historical Archive

14. 20 Μαρτίου 1925

Proceedings uoadl:61446
Unit:
Historical Archive

15. 8 Απριλίου 1925

Proceedings uoadl:61450
Unit:
Historical Archive

16. 4 Μαΐου 1925

Proceedings uoadl:61456
Unit:
Historical Archive

17. 8 Μαΐου 1925

Proceedings uoadl:61474
Unit:
Historical Archive

18. 15 Μαΐου 1925

Proceedings uoadl:61480
Unit:
Historical Archive

19. 29 Μαΐου 1925

Proceedings uoadl:61484
Unit:
Historical Archive

20. 13 Iουνίου 1925

Proceedings uoadl:61664
Unit:
Historical Archive