Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:62786 3259 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 13
Χρονική κάλυψη:
1926-1927 (συνέχεια), 1927-1928, 1928-1929 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. 21 Iανουαρίου 1927

Πρακτικά uoadl:62787
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. 28 Ιανουαρίου 1927

Πρακτικά uoadl:62821
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. 11 Φεβρουαρίου 1927

Πρακτικά uoadl:62857
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. 18 Φεβρουαρίου 1927

Πρακτικά uoadl:62887
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Έκτακτη συνεδρίαση: 21 Φεβρουαρίου 1927

Πρακτικά uoadl:62907
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. 25 Φεβρουαρίου 1927

Πρακτικά uoadl:62908
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. 11 Μαρτίου 1927

Πρακτικά uoadl:62909
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. 18 Μαρτίου 1927

Πρακτικά uoadl:62966
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. 1 Απριλίου 1927

Πρακτικά uoadl:62990
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. 8 Απριλίου 1927

Πρακτικά uoadl:63013
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. 15 Απριλίου 1927

Πρακτικά uoadl:63032
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. 6 Μαΐου 1927

Πρακτικά uoadl:63039
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. 13 Μαΐου 1927

Πρακτικά uoadl:63100
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. 20 Mαΐου 1927

Πρακτικά uoadl:63159
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. 27 Μαΐου 1927

Πρακτικά uoadl:63180
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 3 Ιουνίου 1927

Πρακτικά uoadl:63199
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. 10 Ιουνίου 1927

Πρακτικά uoadl:63214
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. 28 Οκτωβρίου 1927

Πρακτικά uoadl:63236
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. 4 Νοεμβρίου 1927

Πρακτικά uoadl:63283
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. 11 Νοεμβρίου 1927

Πρακτικά uoadl:63301
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο