Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 13

Volume of Archival Material uoadl:62786 3302 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 13
Time Coverage:
1926-1927 (συνέχεια), 1927-1928, 1928-1929 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. 21 Iανουαρίου 1927

Proceedings uoadl:62787
Unit:
Historical Archive

2. 28 Ιανουαρίου 1927

Proceedings uoadl:62821
Unit:
Historical Archive

3. 11 Φεβρουαρίου 1927

Proceedings uoadl:62857
Unit:
Historical Archive

4. 18 Φεβρουαρίου 1927

Proceedings uoadl:62887
Unit:
Historical Archive

5. Έκτακτη συνεδρίαση: 21 Φεβρουαρίου 1927

Proceedings uoadl:62907
Unit:
Historical Archive

6. 25 Φεβρουαρίου 1927

Proceedings uoadl:62908
Unit:
Historical Archive

7. 11 Μαρτίου 1927

Proceedings uoadl:62909
Unit:
Historical Archive

8. 18 Μαρτίου 1927

Proceedings uoadl:62966
Unit:
Historical Archive

9. 1 Απριλίου 1927

Proceedings uoadl:62990
Unit:
Historical Archive

10. 8 Απριλίου 1927

Proceedings uoadl:63013
Unit:
Historical Archive

11. 15 Απριλίου 1927

Proceedings uoadl:63032
Unit:
Historical Archive

12. 6 Μαΐου 1927

Proceedings uoadl:63039
Unit:
Historical Archive

13. 13 Μαΐου 1927

Proceedings uoadl:63100
Unit:
Historical Archive

14. 20 Mαΐου 1927

Proceedings uoadl:63159
Unit:
Historical Archive

15. 27 Μαΐου 1927

Proceedings uoadl:63180
Unit:
Historical Archive

16. 3 Ιουνίου 1927

Proceedings uoadl:63199
Unit:
Historical Archive

17. 10 Ιουνίου 1927

Proceedings uoadl:63214
Unit:
Historical Archive

18. 28 Οκτωβρίου 1927

Proceedings uoadl:63236
Unit:
Historical Archive

19. 4 Νοεμβρίου 1927

Proceedings uoadl:63283
Unit:
Historical Archive

20. 11 Νοεμβρίου 1927

Proceedings uoadl:63301
Unit:
Historical Archive