Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 16

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59756 2430 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 16
Χρονική κάλυψη:
1932-1933 (συνέχεια), 1933-1934
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 5 Μαΐου 1933

Πρακτικά uoadl:59775
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1933

Πρακτικά uoadl:59778
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 17 Μαΐου 1933

Πρακτικά uoadl:59780
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1933

Πρακτικά uoadl:59782
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 1933

Πρακτικά uoadl:59784
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 10 Ιουνίου 1933

Πρακτικά uoadl:59791
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1933

Πρακτικά uoadl:59793
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 13 Οκτωβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:59797
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:59798
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 3 Νοεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:59834
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 24 Νοεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:59842
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:59852
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 8 Δεκεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:59856
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:59860
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 19 Ιανουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:59867
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:59873
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 10 Φεβρουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:59877
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 23 Φεβρουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:59879
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:59880
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:59883
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο