Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1918

Proceedings uoadl:54153 558 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1918
Time Coverage:
19180217
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Keywords:
Νικόλαος Χατζιδάκης, Γεώργιος Ρεμούνδος, Παναγιώτης Ζερβός, Δημήτριος Χόνδρος, Κωνσταντίνος Κτένας, συμπληρωματική διδασκαλία
Κυπάρισσος Στέφανος, βιβλιοθήκη, χειρόγραφα
Αναστάσιος Δαμβέργης, Κωνσταντίνος Κτενάς, πρόταση
Φωκίων Νέγρης, επίτιμος διδάκτωρ

1


2