Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54153 669 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180217
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Χατζιδάκης, Γεώργιος Ρεμούνδος, Παναγιώτης Ζερβός, Δημήτριος Χόνδρος, Κωνσταντίνος Κτένας, συμπληρωματική διδασκαλία
Κυπάρισσος Στέφανος, βιβλιοθήκη, χειρόγραφα
Αναστάσιος Δαμβέργης, Κωνσταντίνος Κτενάς, πρόταση
Φωκίων Νέγρης, επίτιμος διδάκτωρ
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2