Συνεδρίαση: 31 Μαρτίου 1918

Proceedings uoadl:54189 709 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 31 Μαρτίου 1918
Time Coverage:
19180331
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Keywords:
Αναλυτική και Ανωτέρα Γεωμετρία, τακτική έδρα
Ακίνητα, απογραφή, Βασιλικό Διάταγμα
Χημικό πτυχίο, κοσμήτορας
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, επιμελητής
Παλαιοντολογία, μάθημα
Φυσικό Τμήμα, Μαθηματικά, διδασκαλία

1