Συνεδρίαση: 31 Μαρτίου 1918

Πρακτικά uoadl:54189 719 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 31 Μαρτίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180331
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αναλυτική και Ανωτέρα Γεωμετρία, τακτική έδρα
Ακίνητα, απογραφή, Βασιλικό Διάταγμα
Χημικό πτυχίο, κοσμήτορας
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, επιμελητής
Παλαιοντολογία, μάθημα
Φυσικό Τμήμα, Μαθηματικά, διδασκαλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1