Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ελαιοχωρίου Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.

Folklore Manuscript uoadl:54459 216 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1553
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ελαιοχωρίου Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.
Creator:
Αλέπη Κυριακή
Year submitted:
1972
Data collection period:
1972
Geographical region:
Λακωνία
Town / Village:
Ελαιοχώριον Οιτύλου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Keywords:
Ελαιοχώρι ((Νουμπρεβίτα))
Notes:
Επίμετρον εις την υπ' αρ. 983/1970 λαογραφικήν ύλην κειμένην εν τω Φροντιστηρίω της Λαογραφίας.
The digital material of the item is not available.