Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ελαιοχωρίου Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:54459 387 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1553
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ελαιοχωρίου Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.
Συλλογέας:
Αλέπη Κυριακή
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1972
Περίοδος συλλογής υλικού:
1972
Γεωγραφική περιοχή:
Λακωνία
Πόλη / Χωριό:
Ελαιοχώριον Οιτύλου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Ελαιοχώρι ((Νουμπρεβίτα))
Σημειώσεις:
Επίμετρον εις την υπ' αρ. 983/1970 λαογραφικήν ύλην κειμένην εν τω Φροντιστηρίω της Λαογραφίας.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.