3 Ιουνίου 1898

Proceedings uoadl:54489 715 Read counter

Title:
3 Ιουνίου 1898
Time Coverage:
18980603
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Keywords:
Γ. Καραπαναγιώτης, υποψήφιος υφηγητής
Σ. Καραβασίλης, υποψήφιος υφηγητής
Α. Χρηστομάνος, υποψήφιος υφηγητής
Κωνσταντίνος Αλαβάνος, υποψήφιος υφηγητής
Κοσμήτορας, εκλογή

1