3 Ιουνίου 1898

Πρακτικά uoadl:54489 714 Αναγνώσεις

Τίτλος:
3 Ιουνίου 1898
Χρονική κάλυψη:
18980603
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Λέξεις-κλειδιά:
Γ. Καραπαναγιώτης, υποψήφιος υφηγητής
Σ. Καραβασίλης, υποψήφιος υφηγητής
Α. Χρηστομάνος, υποψήφιος υφηγητής
Κωνσταντίνος Αλαβάνος, υποψήφιος υφηγητής
Κοσμήτορας, εκλογή
Μόνιμη διεύθυνση:

1