Συνεδρίαση VI: 15 Δεκεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:54695 585 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VI: 15 Δεκεμβρίου 1948
Time Coverage:
19481215
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αξιωματικοί Αεροπορίας
Εγγραφές
Ιω. Κούλης, υποψήφιος επί υφηγεσία, δοκιμασία
Κωνσταντίνος Αλ. Παπαθανασίου
Μετεγγραφές από Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρ. Πράτσικας, εξετασθέντες φοιτητές
Δαπάνες, έγκριση
Π. Τρεμπέλας, Οικονομικό Συμβούλιο
The digital material of the item is not available.