Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15

Volume of Archival Material uoadl:54694 2664 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15
Time Coverage:
1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
Notes:
Υπάρχουν λάθη στην αρίθμηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν συνεδριάσεις (π.χ. δεν υπάρχουν οι σ. 137-138, 163-164 κ.λ.π.)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση VI: 15 Δεκεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:54695
Unit:
Historical Archive

2. Ψήφισμα: 28 Δεκεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:54696
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση VΙI: 19 Ιανουαρίου 1949

Proceedings uoadl:54697
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση VΙΙI: 16 Φεβρουαρίου 1949

Proceedings uoadl:54698
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση ΙX: 16 Μαρτίου 1949

Proceedings uoadl:54699
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση X: 13 Απριλίου 1949

Proceedings uoadl:54700
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση XI: 11 Μαΐου 1949

Proceedings uoadl:54701
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση XΙI: 1 Ιουνίου 1949

Proceedings uoadl:54702
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση XΙΙI: 15 Ιουνίου 1949

Proceedings uoadl:54703
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση I (έκτακτος): 19 Σεπτεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54704
Unit:
Historical Archive

11. Ψήφισμα: 11 Οκτωβρίου 1949

Proceedings uoadl:54705
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση ΙI: 5 Οκτωβρίου 1949

Proceedings uoadl:54706
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση ΙΙI: 2 Νοεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54707
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση IV: 16 Νοεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54715
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση V: 19 Νοεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54716
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση VΙ: 30 Νοεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54717
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση VΙΙ: 14 Δεκεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54718
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση VΙΙΙ: 11 Ιανουαρίου 1950

Proceedings uoadl:54719
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση IΧ: 8 Φεβρουαρίου 1950

Proceedings uoadl:54720
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση Χ: 8 Μαρτίου 1950

Proceedings uoadl:54721
Unit:
Historical Archive