Συνεδρίαση ΙX: 16 Μαρτίου 1949

Proceedings uoadl:54699 568 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙX: 16 Μαρτίου 1949
Time Coverage:
19490316
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Οικονομικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Δημήτριος Δ. Μάστορας
Νικόλαος Ιω. Σελέτης
Ηλ. Νοταράς
Ευάγγελος Καρράς
Εγγραφές
Παύλος Βασίλ. Θεοδωρόπουλος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία
Νομάρχες, Συμβούλιο Εκλογής, μέλη
Γενικό Λογιστήριο
Στρατεύσιμοι φοιτητές, διευκολύνσεις
Εργασία Νομικής Σχολής, συμπληρωματική πίστωση, έγκριση
Πετρέλαιο, αγορά
Γιουγκοσλάβος Bocumil Vosnjak, αποστολή βιβλίων
Διάθεση 4.000.000 δραχμών στη Φιλοσοφική Σχολή
Στέφανος Στρέϊτ, ευχαριστήρια επιστολή
Παρίσι, Διεθνές Συνέδριο Παπυρολογίας, αντιπρόσωπος Σχολής, διορισμός
The digital material of the item is not available.