Συνεδρίαση ΙI: 5 Οκτωβρίου 1949

Proceedings uoadl:54706 514 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙI: 5 Οκτωβρίου 1949
Time Coverage:
19491005
Other subject categories:
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Κανονισμοί
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Φοιτητικά
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Παράπονα, ανακοίνωση αναφοράς
Ένωση Αναπήρων, υπόμνημα, ανακοίνωση
Σωτ. Αγαπητίδης, υφηγητής
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποίηση, νομοσχέδιο υπό συζήτηση
Οίκος φοιτητών, οργάνωση, ανακοίνωση σχεδίου
Υπουργείο Δικαιοσύνης, απόλυση καταδίκων από τις φυλακές υπό όρον, επιτροπή, μέλος
Νομικό Σπουδαστήριο, βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων, έγκριση δαπάνης
Άρθρο 48, Οργανισμός, επιτροπή
Προφορικές πτυχιακές εξετάσεις, τρόπος διεξαγωγής
Ημέρα συνεδριών, ορισμός
Κ. Βαρβαρέσος, παραίτηση
Προϋπολογισμός 1949-1950, έγκριση
Εισακτέοι φοιτητές 1949-1950, αριθμός
Ιωάννης Κούλης, υφηγητής, διορισμός
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Αλ. Λιτζερόπουλος, Κοσμήτορας 1949-1950, διορισμός, ευχαριστήρια επιστολή
The digital material of the item is not available.