Συνεδρίαση ΙI: 5 Οκτωβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54706 523 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση ΙI: 5 Οκτωβρίου 1949
Χρονική κάλυψη:
19491005
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Κανονισμοί
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Φοιτητικά
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Παράπονα, ανακοίνωση αναφοράς
Ένωση Αναπήρων, υπόμνημα, ανακοίνωση
Σωτ. Αγαπητίδης, υφηγητής
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποίηση, νομοσχέδιο υπό συζήτηση
Οίκος φοιτητών, οργάνωση, ανακοίνωση σχεδίου
Υπουργείο Δικαιοσύνης, απόλυση καταδίκων από τις φυλακές υπό όρον, επιτροπή, μέλος
Νομικό Σπουδαστήριο, βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων, έγκριση δαπάνης
Άρθρο 48, Οργανισμός, επιτροπή
Προφορικές πτυχιακές εξετάσεις, τρόπος διεξαγωγής
Ημέρα συνεδριών, ορισμός
Κ. Βαρβαρέσος, παραίτηση
Προϋπολογισμός 1949-1950, έγκριση
Εισακτέοι φοιτητές 1949-1950, αριθμός
Ιωάννης Κούλης, υφηγητής, διορισμός
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Αλ. Λιτζερόπουλος, Κοσμήτορας 1949-1950, διορισμός, ευχαριστήρια επιστολή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.