Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54694 2658 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15
Χρονική κάλυψη:
1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Υπάρχουν λάθη στην αρίθμηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν συνεδριάσεις (π.χ. δεν υπάρχουν οι σ. 137-138, 163-164 κ.λ.π.)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση VI: 15 Δεκεμβρίου 1948

Πρακτικά uoadl:54695
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Ψήφισμα: 28 Δεκεμβρίου 1948

Πρακτικά uoadl:54696
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση VΙI: 19 Ιανουαρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54697
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση VΙΙI: 16 Φεβρουαρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54698
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση ΙX: 16 Μαρτίου 1949

Πρακτικά uoadl:54699
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση X: 13 Απριλίου 1949

Πρακτικά uoadl:54700
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση XI: 11 Μαΐου 1949

Πρακτικά uoadl:54701
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση XΙI: 1 Ιουνίου 1949

Πρακτικά uoadl:54702
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση XΙΙI: 15 Ιουνίου 1949

Πρακτικά uoadl:54703
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση I (έκτακτος): 19 Σεπτεμβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54704
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Ψήφισμα: 11 Οκτωβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54705
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση ΙI: 5 Οκτωβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54706
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση ΙΙI: 2 Νοεμβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54707
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση IV: 16 Νοεμβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54715
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση V: 19 Νοεμβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54716
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση VΙ: 30 Νοεμβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54717
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση VΙΙ: 14 Δεκεμβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54718
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση VΙΙΙ: 11 Ιανουαρίου 1950

Πρακτικά uoadl:54719
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση IΧ: 8 Φεβρουαρίου 1950

Πρακτικά uoadl:54720
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση Χ: 8 Μαρτίου 1950

Πρακτικά uoadl:54721
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο