Συνεδρίαση V: 19 Νοεμβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54716 609 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση V: 19 Νοεμβρίου 1949
Χρονική κάλυψη:
19491119
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Μενέλαος Μπακατσούλας, υποψήφιος υφηγητής, δημόσια δοκιμασία, αποδοχή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.