Ψήφισμα: 28 Δεκεμβρίου 1948

Πρακτικά uoadl:54696 470 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 28 Δεκεμβρίου 1948
Χρονική κάλυψη:
19481228
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Σ. Στρέϊτ, επίτιμος καθηγητής, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.