Συνεδρίαση VΙΙI: 16 Φεβρουαρίου 1949

Proceedings uoadl:54698 547 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VΙΙI: 16 Φεβρουαρίου 1949
Time Coverage:
19490216
Other subject categories:
Πρόγραμμα Σπουδών
Οικονομικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Γεώργιος Ι. Κασβίκης, βαθμολογία
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, διδασκαλία
Κωνσταντίνος Σημαντήρας, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία
Πολιτική Οικονομία, Β΄ τακτική έδρα, βοηθός, ίδρυση θέσης
Δαπάνες, έγκριση
Υπουργείο Εργασίας, Συμβούλιο, μέλη
Υπουργείο Ναυτικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη
Συμβούλιο Νομιμοφροσύνης
Jul de la Morandiere, άφιξη στην Ελλάδα
The digital material of the item is not available.