Συνεδρίαση Χ: 8 Μαρτίου 1950

Proceedings uoadl:54721 523 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Χ: 8 Μαρτίου 1950
Time Coverage:
19500308
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Ονόματα
Πρόγραμμα Σπουδών
Οικονομικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Διοικητικά
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Αριστομ. Κουμανταρέας
Μετεγγραφές
Αρχειοθήκη, αγορά, έγκριση πίστωσης 10.000.000 δραχμών
Νομικό Σπουδαστήριο, βιβλιοθήκη, καταγραφή, πίστωση 7.000.000 δραχμών
Στρατευθέντες φοιτητές, εξεταστική περίοδος Μαρτίου, καθορισμός
Ηλ. Γάφος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Υπουργείο Εργασίας, Συμβούλιο Εργασίας, μέλη
Στατιστική, διδασκαλία
Εταιρεία Αεριόφωτος, Υδάτων και Ηλεκτρικού, πληρωμή
Σώμα Αγροτικής Ασφάλειας, Αναγκαστικός Νόμος 799/1948, άρθρο 2
Σώμα Αγροτικής Ασφάλειας, Αναγκαστικός Νόμος 955/1949, άρθρο 5
Διάσκεψη Unesco (Ουνέσκο)
Οίκος φοιτητών, Διεθνές Συνέδριο
Εγγραφές, παράταση
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.