Συνεδρίαση XI: 11 Μαΐου 1949

Proceedings uoadl:54701 564 Read counter

Title:
Συνεδρίαση XI: 11 Μαΐου 1949
Time Coverage:
19490511
Other subject categories:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Γεώργιος Δ. Αργυρόπουλος
Σπυρ. Δασόπουλος
Απορριφθέντες φοιτητές, επανεξέταση
Νικόλ. Σαραντόπουλος
Στρατευθέντες φοιτητές, διευκολύνσεις
Εγγραφές
Μενέλαος Ν. Μπακατσούλας, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή
Δαπάνες, έγκριση
Έμμισθοι πάρεδροι, εξεταστική επιτροπή, μέλη
Ελληνική Ένωση Καθηγητών Ανωτάτων Σχολών, έγγραφο
Σχολή Επιτελών Αξιωματικών, διαλέξεις, ομιλητές
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Κενές έδρες, πλήρωση, αναστολή διαδικασίας
Ιωάν. Θ. Παναγόπουλος, διδάκτορας, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.