Συνεδρίαση X: 13 Απριλίου 1949

Proceedings uoadl:54700 536 Read counter

Title:
Συνεδρίαση X: 13 Απριλίου 1949
Time Coverage:
19490413
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ιάσονας Ιω. Βελέντζος
Δημοσθ. Σπ. Σαβράμης
Δημ. Θ. Λιόντας
Γεώργιος Παντ. Βαρλάμης
Ιωσήφ Αγγελιδάκης
Ιωάν. Δ. Μοσχανδρέας
Περικλής Οδ. Κατσάνης, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο Χρ. Πράτσικας
Εύποροι, φορολογία
Εθνική Ένωση Αναπήρων, υπόμνημα
Σπουδαστήριο Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Θεολογική Σχολή, πίστωση
Χάγη, Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου, προκήρυξη
Νόμος για τα Ταμεία των Σχολών
Εισιτήριες εξετάσεις, διάταγμα
Πιστώσεις, δαπάνες, έγκριση
Οικονομικό Συμβούλιο, καθηγητής Γ. Πετρόπουλος, παραίτηση
Αγορά επίπλων, επιτροπή
The digital material of the item is not available.