Συνεδρίαση ΙΙI: 2 Νοεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54707 588 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΙI: 2 Νοεμβρίου 1949
Time Coverage:
19491102
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Προσωπικό
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Κανονισμοί
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Σχολείο Ευελπίδων, απόφοιτοι, εγγραφή
Πρόδρομος Δαγτόγλου
Φοιτητές, επανάληψη μαθημάτων
Ηλίας Αναστασιάδης, κληροδοσία, ανακοίνωση
Μέτοχοι ΟΤΕ, επιτροπή, μέλος
Υποψήφιοι λογιστές, εξεταστική επιτροπή, μέλος
Σύνδεσμος Αναπήρων, υπόμνημα
Νομοθετικό Διάταγμα 1074/49, άρθρο 5, έννοια
Αλ. Κόκκαλης, επίκ. καθηγητής, επιστολή
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, κενή τακτική έδρα, υποψηφιότητες
Άρθρο 48, εξεταστική επιτροπή, μέλη
Φοιτητικές εκπτώσεις στα ναύλα
Ανταλλαγή καθηγητών, επιτροπή
Συγγράμματα καθηγητών, διατίμηση
Ιω. Σπυρόπουλος, άδεια
The digital material of the item is not available.