Συνεδρίαση VΙI: 19 Ιανουαρίου 1949

Proceedings uoadl:54697 523 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VΙI: 19 Ιανουαρίου 1949
Time Coverage:
19490119
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Γ. Γαρουφάλης
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Υπουργείο Παιδείας
Νομοθετικό Διάταγμα 132/1946, άρθρο 1, παράγραφος 4, έννοια
Γενική Γραμματεία Τουρισμού, Συμβούλιο, μέλη
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Συμβούλιο, μέλη
Υπουργείο Ναυτικών, Συμβούλιο, μέλη
Υπουργείο Εργασίας, Συμβούλιο, μέλη
Υπουργείο Γεωργίας, Συμβούλιο, μέλη
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Συμβούλιο, μέλη
Οδός Σίνα, αίθουσα, δαπάνη για επισκευή θρανίων
Δημόσια Οικονομία, Ιω. Κούλης, υφηγητής, αποδοχή
The digital material of the item is not available.