Συνεδρίαση VΙΙΙ: 11 Ιανουαρίου 1950

Proceedings uoadl:54719 495 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VΙΙΙ: 11 Ιανουαρίου 1950
Time Coverage:
19500111
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Δημήτρ. Βουβόπουλος
Επιστημονική Επετηρίδα, έκδοση
Προϋπολογισμός 1949-1950, πιστώσεις, μεταφορά
Προμήθεια βιβλίων, έγκριση δαπάνης
Υπουργείο Παιδείας, απόφαση υπ'αριθμ. 10461/19-12-49, εφαρμογή
Υποψήφιοι υπογραμματείς, εξεταστική επιτροπή, μέλη
Γενική Γραμματεία Τουρισμού, Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μέλος
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ε.Ν., μέλος
Υπουργείο Ναυτικών, Συμβούλιο Διοικητικής Υπηρεσίας Πολιτικού Προσωπικού, μέλος
Υπουργείο Εργασίας, Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος
Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως, Διοικητικό Συμβούλιο Αγροτικής Ασφάλειας, μέλος
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος
Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Υπαλλήλων, μέλος
Κεντρική θέρμανση Μ.Θ.Ε., επισκευή, έγκριση δαπάνης
Μενέλαος Μπακατσούλας, υφηγητής, διορισμός
M. Duverger, διάλεξη
Εγγραφές, προθεσμία
The digital material of the item is not available.