Συνεδρίαση VΙΙΙ: 11 Ιανουαρίου 1950

Πρακτικά uoadl:54719 502 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση VΙΙΙ: 11 Ιανουαρίου 1950
Χρονική κάλυψη:
19500111
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Δημήτρ. Βουβόπουλος
Επιστημονική Επετηρίδα, έκδοση
Προϋπολογισμός 1949-1950, πιστώσεις, μεταφορά
Προμήθεια βιβλίων, έγκριση δαπάνης
Υπουργείο Παιδείας, απόφαση υπ'αριθμ. 10461/19-12-49, εφαρμογή
Υποψήφιοι υπογραμματείς, εξεταστική επιτροπή, μέλη
Γενική Γραμματεία Τουρισμού, Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μέλος
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ε.Ν., μέλος
Υπουργείο Ναυτικών, Συμβούλιο Διοικητικής Υπηρεσίας Πολιτικού Προσωπικού, μέλος
Υπουργείο Εργασίας, Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος
Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως, Διοικητικό Συμβούλιο Αγροτικής Ασφάλειας, μέλος
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος
Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Υπαλλήλων, μέλος
Κεντρική θέρμανση Μ.Θ.Ε., επισκευή, έγκριση δαπάνης
Μενέλαος Μπακατσούλας, υφηγητής, διορισμός
M. Duverger, διάλεξη
Εγγραφές, προθεσμία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.