Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15

Volume of Archival Material uoadl:54694 2443 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15
Time Coverage:
1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
Notes:
Υπάρχουν λάθη στην αρίθμηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν συνεδριάσεις (π.χ. δεν υπάρχουν οι σ. 137-138, 163-164 κ.λ.π.)

Φίλτρο

 

81. Συνεδρίαση ΧΙΙΙ: 20 Μαΐου 1953

Proceedings uoadl:54782
Unit:
Historical Archive

82. Συνεδρίαση ΧIV: 27 Μαΐου 1953

Proceedings uoadl:54783
Unit:
Historical Archive

83. Συνεδρίαση ΧV: 3 Ιουνίου 1953

Proceedings uoadl:54784
Unit:
Historical Archive

84. Συνεδρίαση ΧVΙ: 10 Ιουνίου 1953

Proceedings uoadl:54785
Unit:
Historical Archive

85. Συνεδρίαση I: 14 Οκτωβρίου 1953

Proceedings uoadl:54787
Unit:
Historical Archive

86. Συνεδρίαση IΙ: 24 Οκτωβρίου 1953

Proceedings uoadl:54788
Unit:
Historical Archive

87. Συνεδρίαση IΙΙ: 11 Νοεμβρίου 1953

Proceedings uoadl:54789
Unit:
Historical Archive