Συνεδρίαση VΙ: 30 Νοεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54717 604 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VΙ: 30 Νοεμβρίου 1949
Time Coverage:
19491130
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Φοιτητικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Δημ. Χρ. Σαμαράς
Κίμωνας Α. Λεγάκης
Ευάγγελος Γ. Παπαθεοφάνους
Μετεγγραφές από Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιω. Βορδώνης
Πτυχιούχοι άλλων Σχολών, εγγραφή
Σπυρ. Ν. Λεκάκος
Μιχ. Κων. Ορφανός
Γεώργιος Καλογήρου
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Σχέδιο Μάρσαλ, συμπλήρωση Μ.Θ.Ε.
Νομοθετικό Διάταγμα 1074/49, άρθρο 5, ερμηνεία
Στρατευόμενοι φοιτητές, εξέταση
Δ. Βεζανής, συμμετοχή σε πτυχιακές εξετάσεις
Έπιπλα αξίας 5.000.000 δραχμών, έγκριση δαπάνης
Έξοδα διαχείρισης, δαπάνη 1.200.000 δραχμές
Νομικό Σπουδαστήριο, δαπάνη 1.000.000 δραχμές, έγκριση
Γάλλος καθηγητής Maurice Duverger, διαλέξεις, αναγγελία
Οίκος φοιτητών, νομοσχέδιο, Μ. Δένδιας, έκθεση
Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποστολή βιβλίων
Νότια Αφρική, Πανεπιστήμιο Πραιτώριας, φοιτούντες
Ιω. Παρασκευόπουλος, ανάθεση διδασκαλίας
Πίνακες διδακτικού προσωπικού, έδρες, συμπλήρωση
Αναγκαστικό Νόμος 921/37 και 1371/37, τροποποίηση
Ηλ. Αναστασιάδης, κληροδοσία, αποδοχή
The digital material of the item is not available.