Συνεδρίαση IΧ: 8 Φεβρουαρίου 1950

Proceedings uoadl:54720 570 Read counter

Title:
Συνεδρίαση IΧ: 8 Φεβρουαρίου 1950
Time Coverage:
19500208
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις, ανακοίνωση
Βάϊος Βλάχος
Μαρίνα Ν. Γουδή
Πτυχιακές εξετάσεις Φεβρουαρίου - Μαρτίου, τελειόφοιτος φοιτητής, υπόμνημα
Παναγιώτης Παπάκος, οδός Σίνα, κεντρική θέρμανση
Δαπάνες, έγκριση
Αναγκαστικός Νόμος 819/1948, άρθρο 5, απόφαση
Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, διοργάνωση
Λονδίνο, Γενική Γραμματεία IAU Pa, πρόσκληση
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου, ασθενούντες υπάλληλοι, εξέταση
Σχολή Επιτελών, διαλέξεις
Τεχνικά έργα, εκτέλεση
Νομοθετικό Διάταγμα 1074/49, άρθρο 5, έννοια
Οδός Σίνα, αίθουσα, διαρρύθμιση
Επιστημονική Επετηρίδα, επιτροπή, Ζολώτας, αντικατάσταση
The digital material of the item is not available.