Συνεδρίαση I (έκτακτος): 19 Σεπτεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54704 538 Read counter

Title:
Συνεδρίαση I (έκτακτος): 19 Σεπτεμβρίου 1949
Time Coverage:
19490919
Other subject categories:
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Αιγύπτιοι φοιτητές, υποδοχή, έγκριση δαπάνης
Μ.Θ.Ε. 3ος όροφος, επισκευή γραφείων
Έρρ. Μανν, διαλέξεις
Υπουργείο Τ.Τ.Τ., Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών, μέλη
The digital material of the item is not available.